Σωστή και λειτουργική διαχείριση χρόνου: 4 τρόποι για να κάνουμε τον χρόνο τον καλύτερο μας φίλο.

Για πολλούς ανθρώπους η έννοια και η διαχείριση χρόνου αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα, το οποίο καταλήγει να δημιουργεί άγχος, ανεπιθύμητα αποτελέσματα, ακόμα και σοβαρές δυσλειτουργίες στην εργασιακή, κοινωνική και οικογενειακή ζωή τους. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί ένα καίριο φαινόμενο. Συνέχεια ανάγνωσης