Η Εξ’αποστάσεως Εργασιακή Πραγματικότητα και τα Νέα Δεδομένα στον Ανθρώπινο Ψυχισμό

Η νέα εργασιακή πραγματικότητα Οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν μετά την εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid 19), όχι μόνο παρέμειναν στο  προσκήνιο των ελληνικών ειδήσεων ως πρωτεύοντες ανησυχίες και προβληματισμοί, αλλά ένα μέρος των αλλαγών αυτών  παγιώθηκε  από  ειδικές συνθήκες αντιμετώπισης της κατάστασης, σε μόνιμες συνθήκες λειτουργίας και...